Steven Hagers

Steven Hagers

Steven is Japanoloog en heeft Japans gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie heeft hij jaren gewerkt bij deze universiteit als docent, studiecoördinator/-adviseur en wetenschapsvoorlichter. In 2012 is hij gestart met zijn eigen bedrijf HaEs producties. Met HaEs producties is hij werkzaam als tekstschrijver, redacteur, vertaler en uitgever. Hij heeft intussen een mooi fonds opgebouwd.

Steven is geïnteresseerd in alles wat met wetenschap te maken heeft, maar zijn voorkeur gaat uit naar de levende natuur, geschiedenis, erfgoed, taal in het algemeen en taalkunde in het bijzonder.

Op florum.nl brengt Steven veel van deze interesses samen. Veel van onze “gewone” tuinplanten zijn pas sinds korte tijd als zodanig bekend. Zo zijn er vele planten die in de negentiende eeuw door Philip Franz von Siebold voor het eerst uit Japan zijn meegebracht. Steven weet daar boeiend over te vertellen en zo kan hij zijn kennis over en interesse voor Japan combineren met die van de levende natuur. Dit is echter maar een voorbeeldje van wat Steven op florum.nl inbrengt.

Naast alle bovengenoemde werkzaamheden houdt Steven zich in zijn spaarzame vrije tijd ook nog onledig met een promotieonderzoek naar Johann Joseph Hoffmann (1805-1878), de eerste hoogleraar Japans in Leiden (1855-1878). Hij onderzoekt de totstandkoming van zijn Japansche Spraakleer uit 1868.

Nieuwste artikelen door: Steven Hagers