Is een verkennend bodemonderzoek verplicht?

Verkennend bodemonderzoek kan verplicht zijn. Dit is geheel afhankelijk van de aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek en de noodzaak ervan. Een verkennend bodemonderzoek is verplicht wanneer je een pand wilt bouwen. De grond waarop dit pand moet worden gebouwd moet worden onderworpen aan een bodemonderzoek. Het is namelijk belangrijk dat er eerst wordt vastgesteld dat er geen sprake is van bodemverontreiniging voordat de bouw kan beginnen. De Nederlandse wet stelt het daarom in dergelijke situaties verplicht om een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren.

Waarom een verkennend bodemonderzoek?

Het belangrijkste doel van een verkennend bodemonderzoek is wel om vast te stellen dat de bodem niet is verontreinigd. Wanneer een pand wordt gebouwd op een verontreinigde bodem neemt dit de nodige risico’s met zich mee. In de toekomst kan dit zorgen voor ernstige problemen. Daarom moet een bodemonderzoek altijd worden uitgevoerd voordat er een start wordt gemaakt met de bouw van het pand op de betreffende grond. Het verkennend bodemonderzoek laat niet alleen zien of de bodem is verontreinigd, maar ook in hoeverre dit het geval is. Als er verontreiniging wordt geconstateerd, dan wordt het verkennend bodemonderzoek ingezet om te bepalen in welke mate dit zo is. Aan de hand hiervan kan worden bepaald hoeveel grond er eerst moet worden verwijderd voordat er bouw plaats mag vinden op de grond.

Hoe wordt het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd?

Het verkennend bodemonderzoek moet altijd volgens de zogenaamde NEN 5740 norm worden uitgevoerd. Dit betekent dat er meerdere handelingen zullen worden verricht binnen het verkennend bodemonderzoek. Hierbij valt te denken aan het nemen van monsters van de grond en het grondwater, de plaatsing van de nodige peilbuizen en het uitvoeren van meerdere boringen. Geen verkennend bodemonderzoek is hetzelfde. De grootte van het perceel speelt een rol in de omvang van het onderzoek, maar ook de aanwezigheid van eventuele verdachte plekken heeft invloed. Na het zogenaamde veldwerk wordt er onderzoek verricht in een laboratorium. De resultaten worden uiteindelijk in een rapport verwerkt, waarin ook een advies wordt gegeven. Dit rapport moet worden aangeleverd wanneer er een bouwvergunning wordt aangevraagd. Hieronder lees je meer over de 3 situaties waarin een bodemonderzoek verplicht wordt gesteld in Nederland.

Bodemonderzoek

Situatie 1

Het is verplicht om een verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren bij de oprichting van een inrichting die activiteiten gaat uitvoeren die kunnen worden omgeschreven als bodembedreigend. In dit geval richt het verkennend bodemonderzoek zich op de plekken waar deze activiteiten plaatsvinden of in de toekomst zullen gaan plaatsvinden.

Situatie 2

Een verkennend bodemonderzoek is verplicht wanneer een (activiteit binnen een) inrichting in die mate wordt veranderd dat het nodig is om de bodemkwaliteit vast te stellen. In dit geval is er sprake van een zogenaamd maatwerkvoorschrift. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is in dit geval om de kwaliteit van de grond vast te stellen vóórdat de nieuwe activiteiten starten, zodat later kan worden vastgesteld in hoeverre de nieuwe activiteiten invloed hebben op deze bodemkwaliteit.

Situatie 3

Tot slot is het verplicht om een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren wanneer de inrichting en / of de activiteiten die bodembedreigend zijn worden gestaakt. Het verkennend bodemonderzoek moet dan plaatsvinden binnen het half jaar na het beëindigen van de betreffende inrichting of de activiteiten.