Kosten bodemonderzoek

De kosten voor een bodemonderzoek liggen erg uiteen. In bepaalde gevallen is het goed mogelijk om bodemonderzoek zelf uit te voeren. Wanneer hier een professional voor moet worden ingeschakeld, dan zijn de kosten van het bodemonderzoek afhankelijk van meerdere factoren. Wanneer we uit moeten gaan van een compleet verkennend bodemonderzoek, dan komen de kosten al snel op enkele duizenden euro’s. Over het algemeen is een risico-onderzoek voordeliger dan een verkennend bodemonderzoek. Het verschil tussen deze twee onderzoeken is gemiddeld € 2.000,-. Voor een risico-onderzoek wordt in de meeste gevallen een bedrag rond de € 2.800,- in rekening gebracht.

Welke factoren spelen een rol?

Zoals aangegeven zijn er meerdere factoren die een rol spelen bij het berekenen van de kosten van bodemonderzoek. Wanneer er een verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd, dan speelt de terreinoppervlakte bijvoorbeeld een rol. Ook de grondwaterdiepte en et aantal risicoactiviteiten dat op het terrein hebben plaatsgevonden of nog altijd plaatsvinden spelen mee. Deze factoren bepalen namelijk hoeveel grondanalyses en grondboringen er door de partij uitgevoerd moeten worden. Dit zijn slechts enkele factoren die meewegen in de kosten voor het bodemonderzoek. Uiteraard is het ook zo dat bedrijven zelf de tarieven bepalen. Hierdoor kan het de moeite waard zijn om de bodemonderzoek kosten van verschillende ondernemingen met elkaar te vergelijken door middel van een vrijblijvende offerteaanvraag.

Wie moet de kosten van bodemonderzoek betalen?

Wanneer je zelf een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren, dan ben je in principe zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat er sprake is van bepaalde omstandigheden die ervoor zorgen dat een bodemonderzoek verplicht of noodzakelijk is. In dit geval wordt er per situatie vastgesteld wie er verantwoordelijk is voor het betalen van de bodemonderzoek kosten. Dit kan de verkoper van de grond zijn, de aanvrager van een milieuvergunning, de curator die bij een faillissement betrokken is, de overheid of bijvoorbeeld de exploitant die een verlenging van een risicoactiviteit wil realiseren. Per situatie moet worden beoordeeld wie de bodemonderzoek kosten moet betalen.

Bodemonderzoek in eigen tuin

Vaak wordt een bodemonderzoek uitgevoerd voor een onderneming, maar in bepaalde gevallen is kleinschalig bodemonderzoek meer dan voldoende. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van een bodemonderzoek in eigen tuin, bijvoorbeeld om vast te stellen of de bodem geschikt is voor een moestuin. Een dergelijk bodemonderzoek kun je zelf goed uitvoeren. Het is dan ook niet nodig om hier een professional voor in te schakelen, al is het uiteraard wel mogelijk. Door het bodemonderzoek zelf uit te voeren bespaar je natuurlijk aanzienlijk op de bodemonderzoek kosten.