Grondsoorten in België

In België zijn meerdere grondsoorten te vinden. Het is altijd aan te raden om de planten die je in de tuin zet af te stemmen op de bodemsoort. Dan is het uiteraard wel belangrijk dat je weet welke bodemsoort er in de tuin ligt. Gelukkig zijn de verschillende soorten vrij gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, waardoor je makkelijk herkent om welke bodemsoort het gaat.

Vier bodemsoorten in België

België heeft in totaal vier bodemsoorten, namelijk zandbodem, zavelbodem, kleibodem en veenbodem. Iedere bodemsoort heeft eigen kenmerken en kwaliteiten. Uiteraard bieden wij je hier meer informatie over.

De Belgische zandbodem

Zandbodem kan niet worden gezien als de optimale bodemsoort voor planten en bloemen. De bodem is vrij losjes, waardoor er wel voldoende zuurstof in te vinden is. Juist deze losse structuur zorgt er ook voor dat water er eenvoudig in wegzakt, waardoor de bodem snel te droog wordt. Het is daarom aan te raden om gebruik te maken van organische meststof. Dit verwerk je door de zandbodem voor een betere structuur. Water wordt wat beter vastgehouden, maar niet optimaal. Het is dan ook belangrijk om met regelmaat bij te bemesten. De zandgrond is relatief licht van kleur en heeft vrij grote korrels.

De Belgische zavelbodem

De zavelbodem is goed te herkennen aan de structuur. De bodem bestaat voor het grootste deel uit zand, maar er zijn deeltjes klei in terug te vinden. De kleidelen vormen minimaal 8 procent en maximaal 25 procent van de bodem. De goede combinatie van zand en klei in de bodem zorgt voor een uitstekende bodem voor planten. In de meeste gevallen is er in deze zavelbodem veel humus te vinden. Daarnaast is het doorlatend en eenvoudig te bewerken.

De Belgische kleibodem

De kleibodem in België is stevig. Je kunt deze bodemsoort dan ook makkelijk aan de vaste en relatief vochtige structuur herkennen. Deze bodem moet minimaal eens per jaar, liefst in het najaar, goed worden omgespit om het wat losser te maken. Hierbij kan direct organisch materiaal worden toegevoegd aan de bodem. In het zomerseizoen is het aan te raden om met regelmaat te schoffelen om te voorkomen dat de bovenlaag hard wordt. Hierdoor kan water snel op de bodem blijven staan in plaats van er intrekken. Sproeien is dan ook zelden tot nooit nodig. De Belgische kleibodem houdt water goed vast wanneer de bovenlaag regelmatig wordt geschoffeld en omgespit. In bepaalde gevallen kan het aan te raden zijn om drainagebuizen te gebruiken om het overtollige water gemakkelijk af te voeren.

De Belgische veenbodem

Veengrond is een combinatie van (half)verteerde plantenresten en aarde. Dit zorgt ervoor dat het wat sponzig aan kan voelen. Je herkent de veenbodem vooral aan de zwarte kleur. Omdat de Belgische veenbodem voor een aanzienlijk deel bestaat uit resten van planten heeft het een hoge waarde van organisch materiaal in zich. Het is aan te raden om planten wat hoger te zetten, zoals bijvoorbeeld op een aangebracht heuveltje. Het is namelijk zo dat de grondwaterstand in veel gevallen aan de hoge kant is, waardoor de grond te nat kan worden. Dit kan worden voorkomen door de planten zelf iets hoger te zetten dat het bodemniveau. Veenbodem in België moet met regelmaat worden gecontroleerd op de zuurtegraad. Deze is in de meeste gevallen wat aan de lage kant.

Belgische veenbodem