Bouwkundige werken in de tuin (vijver, bloembak of tuinmuur)

Heb je besloten om bouwkundige elementen in de tuin te maken? Dan is het belangrijk om te weten hoe je dit aan moet pakken en in welke fase. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:
  • Vijver
  • Verhoogde bloembak
  • Tuinmuur
Voor ieder bouwwerk geldt een specifiek plan maar deze elementen hebben allemaal gemeen dat ze moeten worden gebouwd op een goede fundering. Om efficiënt en effectief te werk te gaan zet je de elementen al uit in de uitzet fase. Tijdens het grondwerk ontgraaf je de plek waar je de fundering kunt bouwen.
Tuinmuur

Betonnen fundering

In veel gevallen is een betonnen fundering (storten of met losse elementen) een goede voorbereiding voor de bovengrondse opbouw. Als je dit toepast dat heb je de basis goed en werk je bovengronds toe naar materialen die het best passen in het totaalplaatje. Volg voor het bouwen van het bouwwerk de daarvoor bestemde handleidingen. Hierover zal ik wellicht in een ander document over schrijven.