Grondsoorten herkennen en begrijpen

Het is heel belangrijk om diverse grondsoorten te kunnen herkennen en te begrijpen. Het is namelijk zo dat iedere grondsoort, ook wel bodemsoort genoemd, eigen kenmerken heeft. Hierdoor is de ene grondsoort een stuk beter voor bepaalde planten dan de andere grondsoort. Als je optimaal wilt kunnen profiteren van je tuin is het goed om te weten welke grondsoort zich in je tuin bevindt en wat je hiermee kunt.

  • Drie bodemsoorten in tuinen
  • Zandgrond in de tuin
  • Leemgrond in de tuin
  • Kleigrond in de tuin

Drie bodemsoorten in tuinen

In Nederland kennen we in de basis drie soorten bodems die in tuinen te vinden zijn. Dit zijn de zandbodem, de leembodem en de kleibodem. Deze drie grondsoorten komen in ons land verreweg het meest voor. Leem wordt ook wel eens omschreven als löss, vooral omdat het tussen zand en klei in zit. Het is goed mogelijk zelf invloed uit te oefenen op de kwaliteiten en eigenschappen van de grond in je tuin, maar dan moet je de grondsoort wel herkennen en begrijpen. Als je goed weet om wat voor grondsoort het gaat en wat de kenmerken hiervan zijn kun je hier goed van profiteren. Hieronder vind je meer informatie over de drie verschillende bodemsoorten die in tuinen voorkomen.

Zandgrond in de tuin

Er zijn meerdere soorten grond die vallen onder de zandgrond, zoals bijvoorbeeld ook vaaggrond en veengrond. In de regel mag er van een zandgrond worden gesproken wanneer de bodem voor minimaal de helft bestaat uit zand. Het is niet de meest ideale grond die je kunt aantreffen in de tuin. Het is namelijk zo dat de zandbodem vrij los is, waardoor water er erg snel in verdwijnt. Het risico op droogte in de bodem is hierdoor groter dan bij andere bodemsoorten. De bodem neemt relatief weinig voedingsstoffen op en dit heeft natuurlijk een negatief effect op de groei en ontwikkeling van planten. Het is bij een zandbodem daarom altijd aan te raden om goed te bemesten met organisch materiaal. De zandbodem is makkelijk aan de lichte kleur te herkennen.

Leemgrond in de tuin

Leemgrond staat in bepaalde delen van Nederland, zoals in Limburg, beter bekend als löss of lössgrond. De korrels van deze grond zijn minder grof dan de korrels die je in een zandgrond aantreft. Een leembodem is op meerdere punten beter dan een zandgrond. Het is bijvoorbeeld zo dat de grond minder ‘luchtig’ is. De structuur is wat steviger, waardoor voedingsstoffen en vocht makkelijker door de grond kunnen worden vastgehouden voor de planten. Hierdoor groeien en ontwikkelen planten zich beter in een leemgrond dan in de zandbodem. Je kunt de leembodem herkennen aan de geelrode / oranje kleur.

Kleigrond in de tuin

Kleigrond is een bodemsoort die bestaat uit zeer kleine korreltjes. Deze korrels zijn veel fijner dan de korrels van de andere twee bodemsoorten. Er mag worden gesproken van een kleibodem wanneer minimaal een kwart van de bodem uit deze kleine korrels bestaat. Kleibodem heeft een stevige structuur. Het is erg compact, waardoor je er gemakkelijk vormen in kunt maken. Wanneer je een beetje kleigrond in de hand neemt en even goed knijpt, dan blijft de grond vaak in deze vorm op je hand liggen. Dit is dan ook één van de kenmerken waaraan je de kleibodem kunt herkennen. Kleigrond is de beste grondsoort voor tuinen, vooral omdat het optimaal in staat is om voedingsstoffen en water voor de planten vast te houden. Planten groeien en ontwikkelen dan ook het best in kleigrond. Wel is het zo dat het bodemleven vaak van mindere kwaliteit is, waardoor het aan te raden is om regelmatig compost aan de bodem toe te voegen.

Reactie plaatsen