Wat zijn gecoate meststoffen en waarvoor dienen ze?

Gecoate meststoffen worden ook gecontroleerd vrijkomende meststoffen genoemd. Ze kennen dezelfde werking als kunstmeststoffen, maar er is een verschil. De gecoate meststoffen worden namelijk langzamer opgenomen dan kunstmeststoffen. Eén van de slechtste kenmerken van kunstmeststoffen is dat deze erg snel en kort werken. Hierdoor krijgen planten een boost, maar wordt er als het ware ook een aanslag gepleegd op het bodemleven. In het geval van gecoate meststoffen is het dus zo dat deze zorgen voor een tragere afgifte van voedingsstoffen, waardoor planten er meer profijt van hebben dan van kunstmeststoffen.

  • Meststof met een coating
  • Het tegengaan van overvoeding
  • Tests met gecoate meststoffen

Meststof met een coating

De coating is het onderdeel van de meststof dat het verschil maakt. Over de meststof is een dunne laag coating aangebracht die ervoor zorgt dat er een vertraging plaatsvindt in het oplossingsproces. Hierdoor wordt de afgifte van voedingsstoffen aan de planten uitgesmeerd over een langere periode dan wanneer er geen laagje coating aanwezig zou zijn. Planten kunnen dus langere tijd profiteren van de voedingsstoffen die meer aangepast zijn op de behoeften van de plant.Het tegengaan van overvoeding

Wanneer er kunstmeststoffen worden gebruikt, dan nemen planten aanzienlijk meer voedingsstoffen op in korte periode dan zij nodig hebben. Dit zorgt voor een echte boost aan de planten, waardoor zij eigenlijk wat geforceerd gaan ontwikkelen. Dit is vanzelfsprekend niet gezond. Organische meststoffen zorgen ervoor dat planten precies krijgen wat zij nodig hebben, waardoor zij langzamer ontwikkelen, maar wel een stuk gezonder ontwikkelen. De gecoate meststoffen zitten hier eigenlijk tussenin. Zij geven minder voedingsstoffen tegelijk af aan de planten, waardoor zij minder geforceerd ontwikkelen, maar de hoeveelheid is niet precies afgestemd op de behoefte van de planten. Wel is het zo dat gecoate meststoffen kunnen voorkomen dat er overvoeding ontstaat, zoals dit bij kunstmeststoffen wel het geval is.

Tests met gecoate meststoffen

Een aantal bedrijven heeft in 2015 samengewerkt om aan te tonen dat er hogere opbrengsten kunnen worden behaald door te werken met gecoate meststoffen. Het ging om de bedrijven Syngenta, New Holland en ICL Specialty Fertilizers. De proef werd in België uitgevoerd en was bedoeld om bewijs op tafel te krijgen dat het goed mogelijk is om de landbouw een stuk duurzamer te maken. Hierbij werd gebruik gemaakt van meststoffen als testonderdeel. De helft van een 4 ha. perceel aardappels werd met gecoate meststof behandeld en de andere helft met 2 applicaties KAS. Uiteindelijk werd de analyse van de resultaten overgelaten aan een onafhankelijke partij, namelijk Redebel, en deze concludeerde dat de oogst van 50-55 ton per hectare aan de kant van de gecoate meststoffen was toegenomen tot 70 ton. Dit zou dus aantonen dat gecoate meststoffen daadwerkelijk een betere keuze zijn.

Laura CROLLA-CROUX
Door

Laura CROLLA-CROUX

op 19 Apr 2023

Zou graag weer het pakket voor gazon en border mest bestellen!

Piet van leeúwén .
Door

Piet van leeúwén .

op 23 Feb 2024

Vroeger werd de kalk toegevoegd om de stikstof gelijkmatiger te verdelen over het groeiseizoen . Waarom nu plastick coating.

Reactie plaatsen