15 tips om de tuin te bemesten

Wij mensen hebben bepaalde voedingsstoffen nodig die ervoor moeten zorgen dat we zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. We staan er vaak niet bij stil, maar ook andere levende organismen hebben nood aan dergelijke voedingsstoffen. Denk op dit vlak bijvoorbeeld maar eens aan de planten die in onze tuin zijn terug te vinden. Al het leven dat zich in onze tuin bevindt moet zich op de één of andere manier kunnen voeden. Het bemesten van je tuin is op dit vlak een absolute must. Door niet alleen tijdig, maar ook met de juiste producten te bemesten zal je kunnen vaststellen dat jouw tuin ten allen tijde over een optimale gezondheid zal beschikken. Klinkt dit voor jou ook als muziek in de oren, maar is het niet meteen duidelijk hoe je dat bemesten nu het beste kan doen? Dan kunnen de 15 tips die we op deze pagina voor jou op een rijtje hebben gezet je daar beslist bij helpen!

Tip 1: Twee ecologische meststoffen die je moet kennen

Veel mensen willen in hun tuin uitsluitend gebruikmaken van ecologische meststoffen. Dat is perfect mogelijk. Sterker nog, dergelijke meststoffen kan je ook zonder probleem zelf maken. Neem nu bijvoorbeeld de gier van rabarber. Het betreft hier niet alleen een ecologisch alternatief voor het bestrijden van bladluizen, daarnaast kan ze ook nog eens uitstekend dienst doen als meststof. In het bijzonder voor mensen die een moestuin hebben is dit eigenlijk een gouden tip.

Op het ogenblik dat je over rabarber beschikt heb je gelijk ook de mogelijkheid om deze als meststof in te zetten voor diverse planten. Een verdunde gier kan bijvoorbeeld worden gebruikt als meststof terwijl onverdunde gier een uitstekende remedie blijkt te zijn tegen bladluizen en rupsen. Let wel, ga je zelf de gier maken? Doe dit dan zeker buiten. Door het gistingsproces wordt er namelijk een vrij onaangename reuk gecreëerd die je wellicht niet meteen in je huis wil hebben rondhangen.

Let op! Wil je de gier die je hebt gemaakt als meststof gebruiken? In dat geval zal je deze eerst moeten verdunnen met water. Op dit vlak dient er een verhouding te worden gehanteerd van 1 op 10. Met andere woorden, heb je 10 liter gier voor handen? Dan is het op deze manier mogelijk om niet minder dan 100 liter meststof te creëren. De gier kan op de aarde rond de planten worden gegoten. De stoffen die in de gier zijn terug te vinden zullen een optimale groei voor de planten realiseren en ze tegelijkertijd meer weerstand schenken ten opzichte van bladluizen en rupsen. 

Tip! Om goed te kunnen werken is het belangrijk dat je de planten in je tuin op regelmatige basis behandelt met deze ecologische mest. In principe wordt het aangeraden om dit één keer per week te doen. Echter zou ook één keer om de twee weken in principe genoeg moeten zijn.

Een tweede mogelijkheid waarover je beschikt op vlak van ecologische meststof is brandnetelgier. Het gaat hier om een voedzame meststof die wordt gemaakt van het gegiste aftreksel van brandnetels. Het is zeer eenvoudig mogelijk om dit zelf te produceren en zal een ontegensprekelijke meerwaarde betekenen voor niet alleen verschillende groenten, maar ook fruitbomen die deel uitmaken van je (moes)tuin. Het is algemeen bekend dat brandnetels bijzonder veel stikstof en bovendien ook mineralen bevatten waardoor het afgietsel een aanzienlijke, bevorderende impact zal hebben op het bodemleven. In een verdunde vorm kan je bovendien brandnetelgier ook inzetten ter bestrijding van bladluizen en schimmels.

Let op! Brandnetelgier kan een bijzonder gunstig effect hebben op heel wat bloemen en planten, maar er zijn ook uitzonderingen. Ben je de trotse eigenaar van een moestuin? Zorg er dan voor dat de meststof niet in aanraking komt met uien en peulvruchten.

Tip 2: Weet wanneer je moet bemesten

Veel mensen twijfelen over de periode waarin het nu het meest aangewezen is om hun tuin te bemesten. De beste periode om dit te doen is het voorjaar. In deze periode beginnen de planten terug te bloeien en dan kunnen ze wel een duwtje in de rug gebruiken. Tijdens de zomer zal de groei een zekere vertraging doormaken om in de winter compleet stil te vallen. Omwille van deze reden wordt het eigenlijk aangeraden om geen mest meer te geven tijdens de herfst en de winter. De planten verkeren dan in een soort van rustfase en hebben bijgevolg geen nood aan een (extra) stimulans. Dit gezegd zijnde moet er rekening mee worden gehouden dat er een aantal uitzonderingen bestaan op deze regel, namelijk:

 • Het bemesten van het gazon is eigenlijk doorheen het hele jaar een goed idee. De grootste hoeveelheid dient echter in het voorjaar te worden gegeven. Tijdens de zomer kan je er voor kiezen om een zogenaamde onderhoudsbemesting te doen terwijl er nog een speciale bemesting vormt in het najaar. Deze laatste heeft als functie om het gras af te harden voor de winter. Deze vorm van bemesting hoeft dus geen groei-impuls te realiseren.
 • Vaak wordt gedacht dat een buxus, maar ook hagen en bloeiende planten voldoende hebben aan een enkele bemesting tijdens het voorjaar. Dat is niet zo. Ook zij kunnen aan het begin van de zomer perfect een tweede bemesting gebruiken.
 • Heb je er voor gekozen om rozen in je tuin te integreren? In dat geval is het belangrijk om er rekening mee te houden dat je deze het beste kan bemesten vanaf het einde van de maand maart. Blijf dit vervolgens maandelijks doen tot de maand juli is aangebroken.


Tip 3: Wees je bewust van de verschillende mestvormen die er bestaan

De ene mest is de andere niet. Dit geldt niet alleen voor de eigenschappen waarover mest kan beschikken, maar ook voor de vorm waarin ze voorkomt. Op vlak van mest onderscheiden we dan ook in de praktijk vier verschillende mogelijkheden, namelijk:

 • Mest in korrelvorm;
 • Mest in kegelvorm;
 • Mest in meelvorm;
 • Mest in vloeibare vorm;

Elk van bovenstaand type mest heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kiezen voor mest in korrelvorm betekent bijvoorbeeld dat je de voorkeur geeft aan een mestsoort die makkelijk strooibaar en bovendien ook stuifvrij is. Dit zorgt ervoor dat ze geschikt is om te gebruiken in een siertuin, maar ook voor je gazon, voor je moestuin en voor de fruitteelt. Geef je eerder de voorkeur aan mest in kegelvorm? Dan heb je als voordeel dat deze bijzonder eenvoudig en op de juiste plaats in de grond kan worden gestopt. Hierdoor is ze de favoriet onder mensen die hun bloembakken willen bemesten, evenals pot- en kuipplanten.

Resten er nog twee andere mogelijkheden, namelijk mest in meelvorm en mest in vloeibare vorm. De meelvorm mest bestaat in drie verschillende vormen. We onderscheiden op dit vlak het beendermeel van het bloedmeel en de zogenaamde vinassekali. Deze mestvormen zijn geschikt voor zowel sier- als moestuinen. Bloedmeel kan uitstekend worden gebruikt voor het bemesten van je gazon terwijl vinassekali de meest optimale mestvorm is voor fruit en bloembollen. Finaal is er nog de mest in vloeibare vorm welke bijzonder handig is omdat ze uiterst precies gedoseerd kan worden.

Tip 4: Verkies kwaliteit boven kwantiteit

Bijzonder veel mensen zijn van mening dat je nooit genoeg kan bemesten. Los van het feit dat dit absoluut niet correct is dient er bovendien rekening mee te worden gehouden dat het kopen van mest ook steeds gepaard gaat met een zekere kostprijs. Het komt in de praktijk zeer vaak voor dat mensen hun tuin niet optimaal kunnen onderhouden, gewoon omdat ze daar onvoldoende budget voor beschikbaar hebben. Door selectiever te zijn in het gebruik van je mest en door kwaliteit boven kwantiteit te verkiezen zal je kunnen vaststellen dat ook jij perfect alle nodige voedingsstoffen aan je tuin kan geven die ze nodig heeft.

Tip 5: Controleer de voedingswaarden van de grond in je tuin

Wanneer mensen geconfronteerd worden met bepaalde lichamelijke klachten wordt er vaak een bloedonderzoek gedaan om te controleren waar deze klachten hun oorsprong in kunnen vinden. Hetzelfde gebeurt eigenlijk ook om de gezondheid van je tuin te achterhalen. Natuurlijk gaat het in deze situatie niet om bloed dat wordt getrokken, maar wordt er onderzocht aan welke voedingswaarden de grond voldoet... of beter gezegd niet voldoet. Dit is bijzonder belangrijk, want alleen op deze manier kan er worden vastgesteld welke mest er is vereist en bovendien ook op welke plaatsen je deze het best (of het meest) gaat gebruiken.

Wanneer je de voedingswaarde van je tuingrond wenst te laten controleren gebeurt dit steeds door het nemen van verschillende bodemmonsters. Deze monsters kunnen vervolgens gecontroleerd worden in een erkend laboratorium. Na afloop van het onderzoek zal je als eigenaar van de woning en de tuin een uitgebreid rapport ontvangen welke duidelijk maakt welke vormen van bemesting in jouw tuin nu precies het beste resultaat kunnen realiseren. Het is onnodig om te zeggen dat deze informatie van cruciaal belang kan zijn voor wat het realiseren van de meest optimale gezondheid voor je tuin betreft.

Tip 6: Bemest je tuin ook tijdens de zomer!

Het voorjaar mag dan de aangewezen periode zijn om je tuin te bemesten, dat betekent niet dat je er gedurende de rest van het jaar geen verdere aandacht meer aan dient te besteden, in tegendeel. Tijdens de zomer is er voor kiezen om een gemengde bemesting te doen namelijk erg interessant. Op deze manier zullen de zogenaamde borderplanten rijkelijk groeien en bloeien waardoor de border een fraai en in het oog springend onderdeel van je tuin zal vormen.

Tip! Tijdens de zomer wordt het sterk aangeraden om gebruik te maken van organische bemesting. Het komt in de praktijk vaak voor dat mensen er voor kiezen om te gaan werken met stikstof. Ondanks het feit dat dit een efficiënte vorm van bemesting is kan een fel schijnende zon er voor zorgen dat er verbranding optreedt. Het spreekt voor zich dat je dit bij voorkeur zal willen voorkomen. Door te kiezen voor natuurlijke bemesting is dit perfect mogelijk. 

Is er sprake van zogenaamde 'éénjarigen' in je tuin? In dat geval kan je er voor kiezen om deze tijdens de zomermaanden te gaan bijmesten. Dit gebeurt bij voorkeur door gebruik te maken van vloeibare bemesting toe te voegen aan water. Kenmerkend voor kruipplanten evenals éénjarigen is bovendien dat ze hun energie nodig hebben voor de bloemenpracht. Het is voor deze planten dan ook zeer belangrijk dat ze altijd voldoende energie weten te putten uit de bodem waarin ze worden gepland.

Tip 7: Bemesten in het jaar voorkomt mosvorming

Ook na afloop van de zomer hoeft het bemesten nog niet meteen van de takenlijst te worden geschrapt. De maand oktober staat er bijvoorbeeld om bekend een maand te zijn waarin mos stevig gaat groeien en zich laat opmerken in je tuin. Het bemesten van je tuin in het najaar kan dit fenomeen op efficiënte wijze voorkomen. Daarnaast zorg je er op deze manier ook nog eens voor dat je tuin vol goede moed en met afdoende kracht de winter in gaat.

Heeft een bodemonderzoek aangetoond dat de grond in je tuin aan de zure kant is? In dat geval is het altijd een mogelijkheid om tijdens het jaar tuinkalk te strooien. Op deze manier kan je er namelijk voor zorgen dat de zuurtegraad in de grond naar omlaag wordt gehaald. Let wel, je dient er rekening mee te houden dat het strooien van tuinkalk uitermate schadelijk is voor zuur minnende planten. Doe dus zeker het nodige onderzoek en bekijk de individuele eisen van je planten vooraleer met tuinkalk te gaan strooien.


Tip 8: Organische mest kenmerkt zich door diverse voordelen

Bijzonder veel experts raden hun klanten aan voor hun tuin gebruik te maken van organische mest. In tegenstelling tot kunstmest kan er worden vastgesteld dat organische mest is opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen die zowel een plantaardige als een dierlijke oorsprong kunnen hebben. Op vlak van organische mest maken we een onderscheid tussen:

 • Stalmest (ideaal voor rozen en een moestuin);
 • Compost;
 • Gemengde organische mest (voor het creëren van een rijk borderleven);
 • Gedroogde koemest (uitstekend geschikt voor siertuinen);

Organische meststoffen zijn zo populair omdat ze na te zijn doorgedrongen in de bodem langzaam afbreken tot mineralen. Op deze manier oefenen ze een positieve invloed uit op niet alleen het bodemleven, maar ook op de grondstructuur. Planten kunnen de vereiste voedingsstoffen putten uit de voedzame mineralen die uiteindelijk overblijven. Dat is een veel efficiëntere manier van bemesten. In tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden heeft het namelijk absoluut geen enkele zin om in één keer overvloedig te bemesten. Dit komt omdat elke plant over een beperkt opnamevermogen beschikt waardoor alle overschot zomaar zal komen weg te spoelen.

Tip 9: Bemest de borders in je tuin vier keer per jaar

Het is opvallend om vast te moeten stellen dat veel eigenaars van een tuin er slechts in het voorjaar voor kiezen om hun borders te bemesten. In de praktijk wordt het echter aangeraden om dit vier keer te doen. De manier waarop dit bemesten plaats moet vinden is evenwel afhankelijk van de periode in het jaar. In het voorjaar wordt het bijvoorbeeld aangeraden om gebruik te maken van een combinatie van organische korrelmest, bodemverbeteraar en korrelkalk. Tijdens de zomer wordt er vooral gekeken in de richting van organische korrelmest.

Denk je dat het bemesten van je borders na de zomer niet meer hoeft te gebeuren tot in het volgende jaar? Die veronderstelling is compleet foutief. In het jaar (tijdens de maanden september en oktober) wordt het aangeraden om de borders te bemesten met organische najaarsmest. Tijdens de winter kan je er tot slot voor kiezen om gebruik te maken van compost.

Let op! Op het internet worden vaak specifieke hoeveelheden mest aangegeven die gebruikt dienen te worden voor het bemesten van je tuin. Echter dient er altijd rekening mee te worden gehouden dat de hoeveelheid mest die moet worden gebruikt afhankelijk is van het merk waar gebruik van wordt gemaakt. 

Tip 10: De 3 belangrijkste voedingsstoffen voor je gazon

Wil je doorheen het jaar stelselmatig kunnen genieten van een prachtig gazon? In dat geval is het altijd van belang om rekening te houden met de drie belangrijkste voedingsstoffen waarmee je, je gazon moet verrijken. Het gaat hierbij om stikstof, fosfor evenals kalium. Deze verschillende stoffen hebben stuk voor stuk hun unieke uitwerking op je gazon, namelijk:

 • Stikstof: Deze zorgt voor een bevordering van de diepgroene kleur en realiseert een krachtige groei van het gras;
 • Fosfor: Realiseert een zeer gunstige invloed op de groei van de wortels;
 • Kalium: Zorgt voor een versteviging van de celwanden en optimaliseert het weerstandsvermogen van het gazon ten opzichte van de weersinvloeden;


Tip 11: Maak voor je gazon gebruik van een organische meststof

Veel mensen stellen zich de vraag of ze er nu voor hun gazon bij voorkeur voor kiezen om gebruik te maken van organische mest of kunstmest. Dit is een zeer logische vraag. Voor wat het gazon betreft wordt er bij voorkeur gebruikgemaakt van een organische meststof of een meststof die is opgebouwd uit een mix van enerzijds organische en anderzijds anorganische stoffen. Een organische mest kenmerkt zich door een veilig gebruik en bovendien helpt het om een betere bodemstructuur te realiseren. Van dit type mest is bovendien bekend dat ze stelselmatig door het gazon wordt opgenomen en mede daardoor over een lange inwerkingstijd beschikt.

Let op! Gebruikmaken van organische mest mag dan wel interessant zijn, je moet er wel rekening mee houden dat ze viltvorming en schimmels in de hand kan werken.

Tip 12: Het bemesten van je gazon doorheen het jaar

Eerder op deze pagina hebben we reeds aangegeven dat het voorjaar absoluut niet de enige periode in het jaar is waarin je er voor kan (of beter gezegd 'moet') kiezen om je planten te bemesten. Dit geldt ook voor je gazon. Het wordt aangeraden om in eerste instantie tijdens de maanden februari of maart wat kalk te strooien. Dit zorgt er voor dat de zogenaamde pH-waarde (of de zuurwaarde) van je gazon naar omlaag wordt getrokken. Op deze manier wordt de groei van mos belemmerd en wordt er tegelijkertijd ook voor gezorgd dat de voedingsstoffen op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen worden opgenomen. Wil je verzekerd zijn van een echt mooi, groen gazon? In dat geval is een pH-waarde van tussen de 6 & 6,5 een mooi streefdoel. De pH-waarde is perfect zelf te meten door het kopen van een speciale bodemtest.

In de maanden maart en april wordt het aangeraden om er voor te kiezen om je gras eens goed te verticuteren. Dit heeft als gevolg dat de mossen worden verwijderd en het gazon de mogelijkheid krijgt om de meststoffen op optimale wijze in de grasmat op te laten nemen. Hou er rekening mee dat dit bij voorkeur dient te gebeuren tijdens een droge dag. Nadat het verticuteren plaats heeft gevonden, kun je voor het eerst gaan bemesten. Een organische mest beschikt over een werkingsduur van zo'n drie maanden. Op deze manier dient de tweede keer bemesten pas te gebeuren in de maanden juni of juli. In het najaar, meer bepaald in september of oktober, kan je dan de laatste bemesting van het jaar uitvoeren.

Tip 13: Regelmatig bemesten van gazon alleen is niet voldoende

Het toepassen van de juiste bemesting binnen de aangewezen periode is altijd een vereiste wanneer je wil kunnen genieten van een optimaal uitziend en echt gezond gazon. Dat is echter niet alles. Naast het tijdig bemesten dien je er namelijk ook rekening mee te houden dat het verticuteren evenals het regelmatig maaien en voldoende water geven van je gazon eveneens een absolute vereiste is.


Tip 14: Bemest bij voorkeur niet op een zonnige dag

Het spreekt voor zich dat velen er de voorkeur aan geven om hun tuin te bemesten op een mooie, zonnige dag. Dat lijkt natuurlijk erg aanlokkelijk, maar dat is het eigenlijk niet. Op dergelijke dagen is het namelijk zo dat de kans op verbranding bijzonder groot is. Het wordt dan ook altijd aangeraden om je tuin te bemesten vlak voor een regenbui. Dat is natuurlijk eenvoudig gezegd, maar de natuur laat zich niet dwingen. Wil je min of meer hetzelfde effect creëren? Dan kan je er natuurlijk ook nog altijd voor kiezen om je gazon na het bemesten zelf even te besproeien.

Tip 15: Hou rekening met de beperkte inwerkingstijd van kunstmest

De vijftiende en meteen ook laatste tip van dit lijstje heeft betrekking tot de inwerkingstijd waar kunstmest over beschikt. Veel mensen geven de voorkeur aan dit type van mest, maar houden daarbij geen rekening met de beperkte inwerkingstijd waarover ze beschikken. De uitwerking van kunstmest is dan ook hooguit gedurende één maand aanwezig. Daarnaast moet er ook worden opgemerkt dat er door kunstmest geen enkele bijdrage wordt geleverd op vlak van bodemverbetering. Mede omwille van deze reden wordt het gebruik van dit type van mest eigenlijk globaal gezien door tuinexperts afgeraden.

Reactie plaatsen