wanneer kan ik kalk strooien

Wanneer kan ik kalk strooien?

De juiste weersomstandigheden zijn heel belangrijk bij het kalk strooien. Wanneer je het beste kalk kan strooien? Dat leggen we voor je uit. Kalk strooien gebeurt het best in het najaar of in de winter. De groei van mossen kan hierdoor effectief worden tegengegaan, waardoor het gazon er gezond en vitaal bij ligt in het voorjaar. Kalk kan het best worden gestrooid wanneer het wat regenachtig weer is en bij voorkeur vlak na het maaien van het gazon. Dit is de beste situatie voor het snel op laten nemen van de kalk. Kalk is er in meerdere vormen. Wanneer je van kalkpoeder gebruik wilt maken is het belangrijk dat het windstil is. Anders zal de kalk snel naar andere plekken waaien en heeft het geen effect op je eigen tuin.

  • Waarom moet kalk gestrooid worden?
  • Waarom kun je kalk niet in het voorjaar strooien?
  • Let op de plantensoorten in de tuin
  • Eerst kalk en dan mest

Waarom moet kalk gestrooid worden?

Kalk strooien is belangrijk omdat het zorgt voor een verandering van de pH-waarde. Deze wordt hoger, waardoor mest makkelijk kan worden opgenomen. Wanneer de pH-waarde aan de lage kant is, dan verslappen de celwanden en kan voeding niet goed meer worden opgenomen. Kalk strooien is dus een belangrijk onderdeel voor het gezond en sterk maken van het gazon en de rest van de tuin. Een hoge pH-waarde betekent een lage zuurgraad en een lage pH-waarde betekent een hogere zuurgraad.

Waarom kun je kalk niet in het voorjaar strooien?

Kalk moet in het najaar dan wel de winter worden gestrooid en niet in het voorjaar. Er wordt wel eens gedacht dat kalk niet gestrooid kan worden als er nog risico op sneeuw bestaat, maar dit is geen enkel probleem. Sneeuw gaat de werking van de kalk in geen geval tegen. Wanneer kalk in het voorjaar wordt gestrooid, dan wordt de wortelgroei belemmerd. De kalk werkt de gezondheid van de tuin dan tegen.

Let op! Er zijn situaties waarbij een uitzondering wordt gemaakt. Namelijk op slecht water doorlaatbare ondergronden zoals klei of leem is het wel raadzaam om in februari nogmaals kalk te strooien. Reden hiervoor is dat er sneller verzuring optreed als water slecht in de bodem wegzakt.

Let op de plantensoorten in de tuin

Het is belangrijk om goed te kijken naar de planten die in de tuin staan en naar wat deze precies nodig hebben. Het is namelijk zo dat bepaalde plantensoorten juist beter ontwikkelen wanneer de zuurtegraad hoger is. Door de grond met kalk minder zuur te maken belemmer je deze planten dus in hun gezonde groei en ontwikkeling. Let er daarom altijd op dat de kalk alleen wordt gestrooid bij planten die dit daadwerkelijk nodig hebben. Extreme regenval kan ervoor zorgen dat de grond gaat verzuren. Om deze reden kan het aan te raden zijn om nog eens kalk te strooien. Hierbij is het verstandig om op het soort grond te letten. Sommige grondsoorten worden namelijk sneller zuur dan andere soorten. Zandgrond verzuurt bijvoorbeeld veel sneller dan kleigrond. Het is mogelijk om de zuurtegraad te meten met een grondmonster of een zelftest.

Eerst kalk en dan mest

Houd er rekening mee dat er altijd minimaal een week tijd moet zitten tussen het strooien van kalk en het bemesten van de tuin. De kalk heeft namelijk tijd nodig om te worden opgenomen en goed te gaan werken. Pas hierna kan er worden bemest. Het is voldoende om eenmaal per jaar kalk te strooien (de uitzonderingen zijn klei en leem. Hier herhaal je het in februari). Bij zeer extreme regenval voor langere duur kan het raadzaam zijn om wat extra kalk te strooien. Het bemesten moet altijd plaatsvinden ná het strooien van kalk.Reactie plaatsen