Wat is de werking van organisch minerale mest?

Organisch minerale mest bestaat uit gecombineerde meststoffen. Het gaat om een combinatie van organische meststoffen en kunstmeststoffen. De naam zou je al snel doen denken dat het om een volledig organische variant gaat, maar dit is dus niet juist. Normaal gesproken geeft de term ‘mineraal’ dan ook een positieve toevoeging aan, maar bij de organisch minerale meststoffen is dit niet het geval. Hier is het zo dat de minerale delen in de meststof staan voor de kunstmatige delen.

  • De werking van organisch minerale meststoffen
  • De aanwezigheid van organische meststoffen
  • De aanwezigheid van minerale meststoffen
  • De gewaarborgde samenstelling
  • Organische meststoffen zijn beter

De werking van organisch minerale meststoffen

In organisch minerale meststoffen worden organische meststoffen dus gecombineerd met kunstmeststoffen. De kunstmeststoffen hebben een snelle werking. In eerste instantie wordt dus de snelwerkende meststof (kunstmeststof) opgenomen en pas later wordt het organische deel opgenomen. Het bodemleven wordt hierbij beschadigd door het gebruik van de kunstmeststoffen en wordt vervolgens weer hersteld door de organische meststoffen. Hierdoor is er eigenlijk geen sprake van een positief effect, maar gaat het om een neerwaartse spiraal die wordt veroorzaakt door organisch minerale meststoffen.

De aanwezigheid van organische meststoffen

Organische meststoffen zijn volledig natuurlijk. De grondstoffen die hierin te vinden zijn vinden hun oorsprong in dierlijke of plantaardige materialen. Dit betekent direct ook dat organische meststoffen volledig milieuvriendelijk zijn. Het bodemleven zorgt ervoor dat de organische meststoffen worden omgezet in voedingsstoffen in de mate die de planten nodig hebben. De voedingsstoffen worden geleidelijk afgegeven, waardoor de planten profiteren van langdurige gezonde voeding. De bodemstructuur verbetert en het bodemleven wordt verrijkt. Hierdoor worden de planten gezonder, ontwikkelen zij zich beter en neemt het risico op plagen en ziekten bij de planten af.De aanwezigheid van minerale meststoffen

De minerale meststoffen die aanwezig zijn in organisch minerale meststoffen zijn dus de kunstmeststoffen. Dit zijn meststoffen die kunstmatig worden geproduceerd met niet-natuurlijke materialen. Er kan dan ook niet worden gesproken van een milieuvriendelijke variant. Kunstmeststoffen lossen op in water en zorgen hierdoor voor een snelle en korte werking. Er komen dus meer voedingsstoffen vrij dan de planten nodig hebben en deze nemen dan ook veel meer op dan wat zij nodig hebben. Hierdoor wordt een snellere ontwikkeling van de plant gestimuleerd, maar wordt ook het risico op plagen en ziekten verhoogd. Daarnaast nemen de bodemstructuur en het bodemleven af in kwaliteit.

De gewaarborgde samenstelling

De samenstelling van meststoffen is belangrijk. Hieraan kan ook worden gezien of het om een organisch minerale meststof gaat. Onder de zogenaamde gewaarborgde samenstelling op de verpakking van de meststof staat de NPK verhouding genoteerd. Wanneer er kunstmatige stoffen in verwerkt zijn, dan zie je in dit rijtje namen ammonium, nitraat of bijvoorbeeld ureum staan. NPK staat voor stikstof, fosfaat en kalium. Het is heel belangrijk dat planten de juiste samenstelling krijgen om goed te kunnen ontwikkelen en gezond te worden en blijven.

Organische meststoffen zijn beter

Wanneer je de keuze hebt uit organische meststoffen en organisch minerale meststoffen, dan is het altijd beter om te kiezen voor organische meststoffen. Deze zorgen ervoor dat de planten gezonder en mooier worden. Dit geldt overigens niet alleen voor planten, maar voor alle gewassen, dus bijvoorbeeld ook voor de moestuin en het gazon.

Reactie plaatsen