Bomen in de tuin van je huurhuis, wat kan en mag ik doen?

Op het ogenblik dat je in een huurwoning gaat wonen is het van belang om met heel veel factoren rekening te houden. Het merendeel van de mensen focussen zich wat dat betreft dan ook vooral op het interieur van het huis. Dat is logisch, maar ook de tuin verdient de nodige aandacht. Staan daar bijvoorbeeld grote struiken en/of imposante bomen? Dan is het van belang om daar duidelijke afspraken over te maken en deze indien mogelijk op te nemen in de huurovereenkomst. Alleen op deze manier kunnen vervelende conflicten worden voorkomen.

  • Boom in de tuin van een huurhuis, wie is de eigenaar?
  • Een boom snoeien? De taak van de huurder.
  • Boom gepland door vorige huurder van het huis
  • Overname van taken en verantwoordelijkheden

Boom in de tuin van een huurhuis, wie is de eigenaar?

Vooraleer we concreet ingaan op wie nu precies verantwoordelijk is voor het snoeien van de bomen in de tuin van een huurhuis moeten we het eerst hebben over het eigendomsrecht. Wie is er nu namelijk precies de eigenaar van de boom in je tuin? Voor een huurwoning geldt dat dit altijd de eigenaar is. Dit komt omdat jij als huurder niet echt iets kan bezitten op het eigendom van een derde persoon.

Bovenstaande zou logischerwijs ook betekenen dat de verhuurder van het huis dient in te staan voor alle kosten die met betrekking tot de boom in kwestie moeten worden gemaakt. Dat zou inderdaad logisch zijn, maar in de praktijk is dit toch even anders. In principe is het namelijk zo dat het de huurder is van de woning die moet instaan voor het klein onderhoud van de boom.

Een boom snoeien? De taak van de huurder

Bovenstaande maakt het eigenlijk reeds een beetje duidelijk, het is wel degelijk de taak van de huurder om ervoor te zorgen dat de boom die in de tuin staat wordt onderhouden. Dit wil ook zeggen dat ze op regelmatige basis moet worden gesnoeid. Het snoeien van een boom is niet alleen een vereiste om hem gezond te houden, daarnaast is het ook van belang voor de uitstraling waar de tuin over beschikt... om van de buren nog maar te zwijgen.

Het feit dat de huurder van het huis dient in te staan voor het snoeien van de boom betekent ook dat hij eventuele daarmee gepaard gaande kosten moet dragen. Wanneer er op een zeker ogenblik wordt bepaald dat de boom moet worden gekapt is dat een compleet ander verhaal. Indien de verhuurder de boom zelf heeft geplaatst zal hij ook verantwoordelijk zijn voor het weghalen er van en alle kosten die daaruit voortvloeien.


Boom gepland door vorige huurder van het huis

Er schuilt een vervelend addertje onder het gras. Bovenstaande situatie met betrekking tot het verwijderen van de boom geldt namelijk uitsluitend op het ogenblik dat de verhuurder van het huis de boom heeft geplaatst. Heeft de vorige huurder dit gedaan? In dat geval beschikt de eigenaar van het huis helemaal over geen enkele verplichting aangaande de boom in kwestie. Concreet wil dit zeggen, wil je dat de boom wordt verwijderd en heb je daarvoor de toestemming van de verhuurder (deze is dus wel nog steeds vereist)? In dat geval zal je zelf het kappen voor je rekening moeten nemen of de kosten van een expert moeten betalen.

Overname van taken en verantwoordelijkheden

Indien de boom in de tuin van het huurhuis is geplaatst door de vorige huurder moet hier normaal iets over worden aangegeven in de huurovereenkomst. Dan staat er aangegeven dat de nieuwe huurder de taken en verantwoordelijkheden van diens voorganger overneemt. Is dat het geval, dan betekent dat dus dat jij verantwoordelijk bent voor al het onderhoud. Is er niets over deze verantwoordelijkheden terug te vinden in de huurovereenkomst? In dat geval blijft gelden dat de verhuurder het grote onderhoud dient uit te voeren.

Vincent
Door

Vincent

op 11 Nov 2020

Bedankt voor het delen van dit artikel over het hebben van een huurhuis met een tuin. Zelf heb ik ook veel last van een boom die veel schaduw inneemt. Ik zou deze graag weg willen hebben, maar mijn verhuurder niet. Ik ben benieuwd wat ik hier verder nog aan kan veranderen. Ik zal me verder gaan verdiepen in dit onderwerp.

Marie
Door

Marie

op 07 May 2020

Er staat ook een grote boom in mijn tuin die veel zonlicht wegneemt in de zomer. Omdat ik mijn huis huur weet ik ook niet of ik deze zelf mag snoeien. Goed om te weten dat het de taak van de huurder is. Ik ga wel even navraag doen over de kosten.

Carola Sybrandy
Door

Carola Sybrandy

op 07 Mar 2023

Zoek alsjeblieft goed uit hoe je een speciffieke boom mag en kan snoeien. Er is bij veel bomen kans op ziekte of zelfs sterfte als je dit verkeerd doet.Succes!

Jacqueline
Door

Jacqueline

op 16 Aug 2023

Mijn schoonzusje is overleden en nu wil de woningbouwvereniging dat er bomen, struiken en schuttingen worden verwijderd voordat de woning wordt opgeleverd. Is dit terecht?

Reactie plaatsen