Vissen beschermen? Zo bescherm je vissen tegen de vorst

Wanneer de winter aanbreekt is het altijd van belang om de nodige, extra aandacht te besteden aan de vijver die deel uitmaakt van je tuin. Dit geldt niet alleen voor de uitstraling van de vijver op zich, maar uiteraard eveneens voor de levende organismen die er in terug te vinden zijn. Denk op dit vlak niet alleen aan de vijverplanten die je hebt geplaatst, maar uiteraard ook aan de vissen die in de vijver leven. Je vissen beschermen tegen de invloed van koning winter is een absolute vereiste wanneer je er niet vroegtijdig afscheid van wenst te nemen. Hoe je jouw vissen precies kan beschermen tegen de winter lees je op deze pagina!

  • Twee potentiële gevaren voor vissen tijdens de winter
  • Probeer vissen niet uit hun winterslaap te halen
  • Vissen voeren tijdens de winter of niet?
  • Zorg voor zonlicht
  • Belangrijke aandachtspunten voor mensen met Koi vissen
  • Vissen beschermen tijdens de winter

Twee potentiële gevaren voor vissen tijdens de winter

Vissen die leven in de vijver die zich in je tuin bevindt worden tijdens de donkere, koude wintermaanden in principe met twee potentiële ernstige risico's geconfronteerd, namelijk:

  • Ze lopen het risico om te bevriezen wanneer de vijver onvoldoende diep is;
  • Ze kunnen verstikken op het ogenblik dat de vijver is dichtgevroren;

Bovenstaande twee situaties zal je uiteraard koste wat het kost willen voorkomen. Dit kan gebeuren door preventief rekening te houden met een aantal zaken. Het dichtvriezen van de vijver kan bijvoorbeeld worden voorkomen door een goede luchtpomp te installeren, door gebruik te maken van luchtstenen en door het toepassen van een ijsvrijhouder.

Wat de diepte van de vijver betreft, dit is uiteraard iets waar je rekening mee moet houden bij de realisatie er van. Ondanks het feit dat de vereiste minimale diepte van een vijver is vastgesteld op 60 centimeter wordt het bij een vijver met vissen sterk aangeraden om een diepere diepte van minimaal 80 centimeter te hanteren. Op deze diepte raakt de vorst de vissen niet meer waardoor ze tijdens de winter kunnen genieten van een deugddoende winterslaap.

Probeer vissen niet uit hun winterslaap te halen!

Wanneer je er uitsluitend voor hebt gekozen om bijvoorbeeld gebruik te maken van een luchtpomp bestaat het risico dat de vijver tijdens de winter alsnog komt dicht te vriezen. In deze situatie is het niet nodig om meteen in paniek te slaan, zolang je maar de gepaste handelingen onderneemt om dit probleem op te lossen.

Veel mensen die geconfronteerd worden met een vijver die is dichtgevroren kiezen er bijvoorbeeld voor om een gat in het ijs te hakken. Dat lijkt op het eerste zicht misschien best efficiënt, maar de praktijk is anders. Door een gat in het ijs te hakken ontstaat er namelijk heel wat lawaai welke de vissen uit hun winterslaap kan halen. Gebeurt dit, dan is de kans aanzienlijk dat de vissen in kwestie de winter niet zullen overleven.

Het wakker maken van de vissen in je vijver kan gelukkig op eenvoudige wijze worden voorkomen. Het enige wat je namelijk moet doen om een gat in het ijs te maken is er een warm object op plaatsen en deze gedurende enige tijd laten liggen. Van zodra er een gat in het ijs is ontstaan wordt er terug gezorgd voor de nodige zuurstof in de vijver. Door in dit geval alsnog gebruik te maken van een ijsvrijhouder en / of luchtstenen wordt een herhaling van het scenario voorkomen.

Vissen blijven voederen tijdens de winter of niet?

Het is wellicht één van de meest gestelde vragen met betrekking tot vissen die leven in een vijver. Moeten deze dieren tijdens de winter namelijk gevoederd worden of niet? Vroeger werd gesteld dat dit niet langer noodzakelijk was op het ogenblik dat de watertemperatuur beneden de 10 à 12 graden uitkwam. Tegenwoordig wordt er door experts echter aangeraden om de vissen te blijven voederen zolang ze daar om vragen.

Bovenstaande betekent absoluut niet dat de vissen tijdens de volledige winter moeten worden gevoederd. Van zodra de watertemperatuur een waarde heeft bereikt van 6 graden (of minder) is het absoluut noodzakelijk om te stoppen met voederen. Waarom pas vanaf deze temperatuur? Omdat vissen dan minder lang verplicht worden om te leven op hun reserves. In ieder geval wordt het absoluut aangeraden om de hoeveelheid eten af te stemmen op de watertemperatuur.

De net aangegeven informatie geldt in principe voor het merendeel van de vissen. Er zijn echter ook uitzonderingen. Het betreft hier onder meer een koi. Een koi dient ook tijdens de winter namelijk blijvend gevoederd te worden.


Zorg voor een mogelijke penetratie van zonlicht

Eveneens een belangrijk aandachtspunt is rekening te houden met de eventuele afdekking van de vijver bij sneeuwval. Veel mensen houden er geen rekening mee, maar wanneer er sprake is van sneeuw die de vijver bedekt verdwijnt alle licht(inval) uit de vijver. Dit betekent concreet dat de vitamine D productie bij vissen aanzienlijke klappen krijgt. Er voor zorgen dat er dus altijd een deel van de vijver sneeuwvrij blijft is dan ook een absolute aanrader.

Belangrijke aandachtspunten voor mensen met Koi vissen

Voor het merendeel van de vissen die doorgaans in een vijver worden gestopt volstaat het om rekening te houden met de reeds op deze pagina aangegeven aandachtspunten. Er zijn echter ook uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is wat dit betreft de zogenaamde koi vis. Deze moet namelijk extra worden beschermd wanneer er gedurende een lange periode sprake is van (zeer) koude temperaturen. Vanaf een watertemperatuur van 4 graden wordt het voor deze vissen dan ook gevaarlijk.

Wanneer je eigenaar bent van één of meerdere koi vissen in je vijver wordt het dan ook aangeraden om na te denken over het voorzien van vijververwarming. Deze zorgt er voor dat ook je dierbare koi vissen de winter zonder probleem zullen weten te overleven. Een watertemperatuur die is gelegen rond de 12 à 13 graden tijdens de winter wordt voor koi vissen als ideaal bestempeld.

Vissen beschermen tijdens de winter? Geen probleem!

Wanneer er sprake is van een gezonde biotoop in je vijver en je rekening houdt met de aandachtspunten zoals aangegeven op deze pagina zal je kunnen vaststellen dat je vissen beschermen tegen de winter in principe geen enkel probleem is. Alleen voor eigenaars van koi vissen is er uiteraard iets meer werk aan de winkel.

Reactie plaatsen