Plantenziekten herkennen, zo herken je deze:

Op het ogenblik dat één of meerdere van je planten wordt geconfronteerd met een bepaalde aandoening is het erg belangrijk dat er zo snel mogelijk actie tegen wordt ondernomen. Om er voor te zorgen dat ook de andere planten in de omgeving niet worden aangetast kan het zelfs een vereiste zijn om de zieke plant te scheiden van de rest. Wanneer dit is gedaan spreekt het voor zich dat er een bepaalde behandeling zal moeten worden opgestart. Plantenziekten herkennen is heel belangrijk om er zeker van te zijn dat je de juiste behandeling kiest. Hoe je dat precies doet lees op deze pagina.

Plantenziekten herkennen:

 • Luis of spint herkennen
 • Door bacteriën aangetaste planten herkennen
 • Schimmelinfecties bij planten herkennen
 • Virusziekten bij planten herkennen
 • Mijten bij planten herkennen
 • Snel plantenziekten herkennen is belangrijk

Luis of spint herkennen

Wanneer je plant te maken heeft met luis of spint zal dit opvallen door het plotseling verschijnen van vlekken. Deze voelen kleverig aan en zijn bedekt door middel van een grauw spinsel. De behandeling van deze aandoening bestaat er in om gebruik te maken van een speciale spray op basis van plantenextracten. Het is belangrijk om de behandeling niet één keer te doen, maar wel dagelijks tot het probleem volledig is verdwenen. Afhankelijk van de hardnekkigheid van de beestjes kan dit toch best een tijdje in beslag nemen.


Door bacteriën aangetaste planten herkennen

Net zoals wij mensen vatbaar zijn voor allerhande bacteriën geldt dat eveneens voor planten. Planten die zijn aangetast door bacteriën beginnen te kwijnen en vertonen vervolgens vlekken met een bruin-zwartachtige of een opvallende gele kleur. Bovendien kan er eveneens sprake zijn van verwelkingsverschijnselen.

Wanneer bacteriën je kamerplanten hebben getroffen kan dit veelal vooral worden vastgesteld door het rotten van de zijscheuten. Bovendien kunnen er ook kropachtige woekeringen aan de hoofdstengel optreden. In principe moet een met een bacterie besmette plant zichzelf terug kunnen herstellen. In de praktijk gebeurt dat jammer genoeg vaker niet dan wel. Een zo gezond mogelijke leefomgeving creëren voor je planten kan het risico op aantasting door een bacterie gevoelig verkleinen.

Schimmelinfecties bij planten herkennen

Schimmelinfecties zijn globaal gezien de vaakst voorkomende aandoeningen bij planten. Het vervelende hieraan is dat er niet zomaar één enkele schimmel bestaat. Per schimmel is er dan ook veelal een aangepaste behandeling vereist. Een voordeel aan een schimmelinfectie is dat ze zich snel en bovendien vaak ook erg duidelijk uit. Een schimmelinfectie wordt veroorzaakt door schimmeldraden of sporen (afhankelijk van de aard van de schimmel) welke via de huidmondjes de plant binnendringen. Ze kunnen binnen zeer afzienbare tijd een compleet netwerk van schimmeldraden realiseren. Ondanks het feit dat niet elke schimmel zomaar slecht is voor je planten is het toch belangrijk om hier altijd de nodige aandacht aan te besteden.

Enkele typische voorbeelden van schimmelinfecties die het op je planten kunnen hebben gemunt zijn de echte en valse meeldauw. Net zoals het geval is bij een mogelijke aantasting door bacteriën werkt het gebruik van een fungicide ook bij een schimmelinfectie preventief. Schimmelinfecties bij planten zullen zich altijd kenbaar maken door het verschijnen van bepaalde vlekken. Voor beide vormen van meeldauw geldt bijvoorbeeld dat er een witte pluis kan verschijnen op de plant. De kleur van de schimmel verraadt niet zelden van welk type schimmel er precies sprake is.

Virusziekten bij planten herkennen

Van alle verschillende ziekten waarmee een plant kan worden geconfronteerd zijn virusziekten doorgaans de gevaarlijkste. Dit geldt misschien nog wel in het bijzonder voor kamerplanten. Een virusziekte kan er namelijk voor zorgen dat er een groeistoornis optreedt, maar bovendien kunnen er ook woekeringen ontstaan en is het mogelijk dat er verkleuringen optreden. Bekende voorbeelden van virusziekten bij planten zijn:

 • De verschillende soorten bladrol
 • De krulziekte
 • De mozaïekziekte

Wanneer er sprake is van bladrol zal je zoals de naam reeds laat vermoeden kunnen vaststellen dat de balderen zich gaan samenrollen. In het geval van de mozaïekziekte zullen er op de bladeren zowel donkere als lichte verkleuringen optreden. Het gevaar van een virusziekte die een plant treft beperkt zich niet uitsluitend tot de plant in kwestie. De kans is namelijk erg groot dat het virus zich ook op andere planten gaat richten waardoor in geen tijd een volledige ruimte of tuin kan zijn aangetast. Het wordt omwille van deze reden dan ook niet zelden aangeraden om aangetaste planten te verbranden.


Mijten bij planten herkennen

Wanneer er sprake is van mijten bij planten zal het al snel duidelijk worden dat er lichte stippeltjes op de bladeren zullen ontstaan. Hier blijft het echter niet bij. Dezelfde bladeren die eerst zijn aangetast met de stippeltjes zullen later namelijk gaan verkleuren naar een lichtgroen. Uiteindelijk zullen ze helemaal verdrogen.

Eén van de vaakst voorkomende mijten is de rode spin. Bladeren die door dit kleine, vervelende diertje zijn aangetast worden overdekt met een zogenaamd ragfijn spinsel. Rode spin duikt vaak op in situaties waarin er sprake is van een droge atmosfeer. Het bespuiten van de aangetaste planten met daarvoor bestemde preparaten kan de oplossing betekenen.

Snel plantenziekten herkennen is belangrijk

Mensen houden van de planten die ze in hun tuin en huis plaatsen. Wanneer er dan één van deze planten wordt getroffen door een bepaalde plantenziekte zal je hier zo snel mogelijk actie tegen willen ondernemen. Het regelmatig controleren van de staat van je planten is dan ook zeer belangrijk. Alleen op deze manier kan een eventueel probleem niet alleen snel worden opgemerkt, maar kan er ook meteen de nodige actie tegen worden ondernomen. Zaken waar je bij een plant altijd rekening mee dient te houden wanneer het aankomt op het herkennen van plantenziektes zijn:

 • Vertonen de bladeren van de plant of de plant zelf verkleuringen?
 • Kan er worden opgemerkt dat de plant niet verder groeit?
 • Duikt er een soort van (witte) pluis op, op de bladeren van de plant?

Op basis van de uiterlijke kenmerken van een plant is het mogelijk om vast te stellen of er iets aan de hand is en vaak ook van welke ziekte er sprake is. Op basis van deze vaststellingen kan er dan meteen een passende behandeling worden opgestart om de plant in kwestie te genezen. Snel plantenziekten herkennen is bovendien ook van cruciaal belang om een verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Voor je het weet kan, bijvoorbeeld bij een virusziekte namelijk je volledige tuin zijn aangetast. Het spreekt voor zich dat je dit graag koste wat het kost zal willen voorkomen.

Tineke Thielemans
Door

Tineke Thielemans

op 01 Jun 2019

spinselmot met kleine groene en zwarte rupsjes er in. Wat te doen, de appelboom zit er vol van.

Reactie plaatsen