Soorten plagen in de tuin (overzicht)

We houden allemaal stiekem wel van dieren die in onze tuin actief zijn. Ze geven onze tuin een lekker levendig karakter en zijn bovendien vaak erg onschuldig. Toch doe je er altijd goed aan om waakzaam te zijn voor de kleine diertjes die het minder goed voor hebben met het prachtige groen in je tuin. Er bestaan dan ook verschillende soorten plagen die kunnen zorgen voor een aanzienlijke aantasting van je prachtige tuin. Welke soorten plagen er precies bestaan en wat je er tegen kan ondernemen wordt meteen duidelijk door het raadplegen van de informatie die is terug te vinden op deze pagina.

  • Plagen die worden veroorzaakt door sapzuigende insecten 
  • Plagen die worden veroorzaakt door bladetende insecten
  • Plagen die worden veroorzaakt door worteletende insecten

Plagen die worden veroorzaakt door sapzuigende insecten

In eerste instantie zijn er de tuinplagen die worden veroorzaakt door sapzuigende insecten. Deze insecten kunnen niet alleen zorgen voor een algemene verzwakking van de plant in kwestie, daarnaast kunnen er ook misvormingen aan het blad optreden. Deze misvorming kan een mismaakte groei van de knoppen als gevolg hebben. Er dient bovendien rekening mee te worden gehouden dat deze insecten een gevreesde overdrager zijn van virusinfecties. Het zo snel mogelijk verhelpen van een plaag met sapzuigende insecten is dan ook zeer belangrijk. Voorbeelden van plagen die zijn veroorzaakt door sapzuigende insecten zijn:

  • Bladluizen 

Eén van de bekendste sapzuigende insecten die een ware gesel vormen voor menig aantal tuinen in Nederland en België is de bladluis. Deze zorgt er voor dat het blad van de plant kleverig wordt door de honingdauw die wordt achtergelaten. In principe kan een bladluizen plaag eenvoudig worden verholpen indien ze zich beperkt tot slechts enkele planten. Dit is vooral in een vroeg stadium het geval. Dan kan het zomaar volstaan om de luizen van de plant af te spuiten door gebruik te maken van een waterspuit. Er kan ook voor worden gekozen om een chemische bestrijding toe te passen op het ogenblik dat de plaag reeds te vergevorderd is.

  • Witte vliegen

Een tweede tuinplaag die wordt veroorzaakt door sapzuigende insecten zijn de zogenaamde witte vliegen. Het betreft hier witte insecten die zich aan de onderkant van de bladeren manifesteren. Niet alleen verschillende koolsoorten, maar ook kasplanten zijn zeer vatbaar voor deze plantenplaag. Een vaak toegepaste milieuvriendelijke bestrijdingsmethode tegen deze vervelende diertjes is het uitzetten van de sluipwesp. Deze staat bekend als de ergste vijand van de witte vliegen waardoor ze er al snel voor kiezen om het hazenpad te nemen.


Plagen die worden veroorzaakt door bladetende insecten

Een tweede type van plantenplaag wordt veroorzaakt door bladetende insecten. Planten kunnen door bijvoorbeeld slakken, maar ook snuitkevers en rupsen gedeeltelijk of zelfs volledig worden weggevreten. Enkele bekende plagen die het gevolg zijn van een grote populatie bladetende insecten zijn:

  • Rupsen 

Rupsen zijn vrij grote dieren die je in principe zeer eenvoudig kan waarnemen. Bovendien geven ook bladeren op dit vlak de nodige hints. Deze vertonen in het geval van een rupsenplaag namelijk telkens tal van onregelmatig gevormde gaten. Je zou er voor kunnen kiezen om een chemische bestrijding toe te passen, maar het is veel beter voor het milieu wanneer je de aanwezige rupsen gewoon zelf met de hand verwijdert. Het kost een beetje tijd, maar geen geld en je tuin is er meteen door verlost van die vervelende rupsen.

  • Oorwurmen 

Een grote vijand van menig aantal tuinen die er ook nog eens verschrikkelijk uitziet is de oorwurm. Het betreft hier geelbruingekleurde insecten met tangetjes aan het achterlijf die heel wat planten op hun menu hebben staan. Ze geven echter sterk de voorkeur aan met name Chrysanten, Dahlia's en Gladiolen. Ook Clemantis wordt door deze dieren vaak op de korrel genomen. Anderzijds moet het gezegd dat oorwurmen ook een nuttige bijdrage leveren aan je tuin. Ze leven namelijk van schimmels en luizen. Je moet op dit vlak dan ook zelf de afweging maken wat voor jou het belangrijkst is.

Plagen die worden veroorzaakt door wortelende insecten

De derde en laatste soort plantenplaag waar je in je tuin mee kan worden geconfronteerd is deze die wordt veroorzaakt door wortelende insecten. Dit is een zeer vervelende. Daar waar je bij de andere twee soorten plantenplagen in principe vrij eenvoudig aantasting in een vroeg stadium waar kan nemen geldt dat niet voor deze soort. Een plaag die wordt veroorzaakt door wortelende insecten wordt dan ook veelal pas opgemerkt op het ogenblik dat de planten die zijn aangetast beginnen om te vallen. Dan is het kwaad helaas reeds geschied. Enkele voorbeelden van plantenplagen die het gevolg zijn van wortelende insecten zijn:

  • Aardrupsen 

Aardrupsen zijn de larven van nachtvlinders. Ze leven onder de grond en kenmerken zich door een bruine kleur. Na het ondergaan van de zon komen ze boven de grond uit en beginnen ze net boven de grond met het aanvreten van de stengels van planten. Een chemische bestrijding zou in dit geval kunnen gebeuren door het toepassen van een bodeminsecticide. Een heel wat milieuvriendelijker alternatief is het omspitten van de grond zodat de aardrupsen zichtbaar worden voor vogels, toch nog steeds hun grootste vijand.

Emelten zijn de larven van langpootmuggen die over een grijsbruine kleur beschikken en langwerpig zijn. Deze insecten eten de wortels in de grond op waardoor aantasting slechts in het finale stadium zichtbaar wordt. Groenten, maar ook perkplanten evenals jonge planten zijn hiervoor bijzonder vatbaar. Ook wanneer een plaag van emelten wordt vermoed wordt het aangeraden om een bodeminsecticide toe te passen. Net zoals bij aardrupsen het geval is kan echter ook het omspitten van de grond een efficiënte oplossing bieden.

  • Wortelvliegen 

Een laatste plaag die wordt veroorzaakt door wortelende insecten is deze die betrekking heeft tot de wortelvliegen. De larven van deze vliegen knagen aan de wortels van niet alleen groenten, maar ook bollen. In tegenstelling tot bij alle andere vormen van wortelende insecten biedt een chemische bestrijding bij deze variant geen oplossing. Dit komt omdat de larven zich meteen in de wortels zelf manifesteren. Je zou er wel preventief voor kunnen kiezen om bij het zaaien of planten gebruik te maken van een bodeminsecticide. Een milieuvriendelijke bestrijding van een plaag met wortelende insecten heeft betrekking tot het stimuleren van de wortelgroei door het aanaarden van de planten.

Reactie plaatsen