Tuinmachines

Steeds meer mensen kiezen er voor om bij het kopen van één of meerdere nieuwe tuinmachines in de richting te kijken van systemen die werken op brandstof. Dit heeft voor een niet onbelangrijk deel te maken met de toenemende stroomprijs, maar ook het comfort en de kracht van een machine op brandstof zijn vaak gehoorde voordelen. Tuinmachines op brandstof bestaan reeds een behoorlijke tijd, maar zijn door de jaren heen wel flink aangepast en gemoderniseerd. Dit heeft er voor gezorgd dat dergelijke machines ook vandaag de dag nog steeds bijzonder populair kunnen worden genoemd.

Welke tuinmachines op brandstof?

Tuinmachines die elektrisch worden aangedreven beschikken nog steeds over de meeste populariteit. Dit neemt echter niet weg dat het in verschillende situaties interessanter kan zijn om te kiezen voor een variant die werkt op brandstof. Dit geldt voor verschillende systemen. Enkele tuinmachines die verkrijgbaar zijn met brandstof zijn:
 • Grasmaaiers
 • Heggenscharen
 • Verticuteermachines
 • Hakselaars
 • Bladblazers
 • Kettingzagen
Kenmerkend voor de benzine varianten van de hierboven aangegeven machines is dat ze doorgaans heel wat krachtiger zijn. Bovendien zijn ze uiteraard ook heel wat mobieler, want er dient geen rekening te worden gehouden met de lengte van de kabel die je gebruikt. Dit maakt tuinmachines op brandstof niet in het minst interessant voor mensen die over een echt grote tuin beschikken evenals voor professionelen.

Elektrische trimmers | Soorten elektrische trimmers | Florum

De voordelen van tuinmachines op brandstof

Er kan worden vastgesteld dat steeds meer mensen er de voorbije jaren opnieuw voor hebben gekozen om te kijken in de richting van tuinmachines op brandstof. Dat lijkt op het eerste zicht in een tijd waarin we het milieu zoveel mogelijk willen sparen een beetje opvallend. In de praktijk is het echter vrij logisch. Tuinmachines op brandstof werken doorgaans namelijk efficiënter dan de varianten op elektriciteit.

Bovenstaande is niet alles, want het spreekt voor zich dat ook de tuinmachines op brandstof net als degene die werken op elektriciteit door de jaren heen een stevige update hebben gekregen. In het bijzonder werd er gezocht naar mogelijkheden om schonere uitlaatgassen te produceren waardoor er sprake is van een aanzienlijk minder schadelijke uitstoot in vergelijking met vroeger. We hebben even alle actuele voordelen van tuinmachines op brandstof voor jou op een rijtje gezet.
 • Nieuwe technieken zorgen er voor dat er tegenwoordig veel minder benzine-gerelateerde storingen voorkomen.
 • Door te kiezen voor bijvoorbeeld Aspen 2T benzine kan je rekenen op schonere uitlaatgassen. De impact op het milieu blijft dan ook sterk binnen de perken.
 • Tuinmachines op brandstof zijn veel mobieler omdat je geen rekening dient te houden met de aanwezigheid van een stroomkabel.
 • Tuinmachines op brandstof zijn over het algemeen krachtiger dan de elektrische varianten. Dit zorgt er voor dat het werk voor jou een stuk minder lastig wordt.
Bovendien heerst vandaag de dag nog steeds de veronderstelling dat een tuinmachine die werkt op brandstof financieel minder interessant is. Dat is niet correct. Twee factoren zorgen er voor dat namelijk het omgekeerde realiteit is. Het betreft hier enerzijds de almaar toenemende stroomprijs, maar wat bovendien ook te denken van het feit dat het onderlinge prijsverschil tussen een elektrische en een brandstof tuinmachine aanzienlijk is verlaagd?

De efficiëntie waarmee tuinmachines op brandstof werken zorgt er gecombineerd met de ultieme mobiliteit voor dat ze de absolute favoriet zijn onder de machines voor professionelen. Ook wanneer je over een behoorlijk grote oppervlakte dient te werken is het aan te raden om te kiezen voor een machine die werkt op brandstof.


Nadelen van tuinmachines op brandstof

Net zoals voor alle machines geldt dien je er uiteraard altijd rekening mee te houden dat er ook enkele nadelen verbonden zijn aan het gebruik van tuinmachines op brandstof. Buiten de milieubezwaren die er soms nog heersen is het ook zo dat het onderhoud iets meer aandacht vereist. Bovendien is het altijd van belang om rekening te houden met een aantal aandachtspunten bij het kopen van tuinmachines op brandstof, namelijk:
 • Er dient altijd een bepaalde hoeveelheid reserve brandstof in huis te zijn. Daar waar een elektrische tuinmachine gewoon op het stroomnet kan worden aangesloten geldt dat namelijk uiteraard niet voor de brandstof varianten.
 • Er is tijdig onderhoud vereist. Slecht onderhouden tuinmachines kunnen vastlopen of in het ergste geval zelfs aanzienlijk beschadigd worden. Het is de moeite waard om bij het kopen van een dergelijke machine jezelf aan te leren hoe het onderhoud uit te voeren. Dit is niet zo complex en dient bijgevolg zeker niet altijd door een expert te worden gedaan.
 • Met de winter in aantocht is het altijd van belang om de brandstof uit de tuinmachine te halen. Dit komt omdat brandstof tijdens de winter haar brandbaarheid kan verliezen. Het gevolg is dat je het risico loopt dat deze in de lente niet meer start. Plan je dus met andere woorden de laatste maaibeurt voor de winter? Dan is het een aanrader om de inhoud van de tank volledig op te gebruiken.

Zijn tuinmachines op brandstof interessant?

Tuinmachines op brandstof kunnen zeer interessant zijn. Het moet echter gezegd dat erg veel afhankelijk is van de situatie. Mensen die een kleine tuin hebben doen er bijvoorbeeld doorgaans beter aan om te kiezen voor elektrische machines. Heb je een erg grote oppervlakte of ben je een professional? In dat geval kan het dan weer interessanter zijn om te kiezen voor brandstof tuinmachines. Beide opties grondig vergelijken is in ieder geval altijd aan te raden!